^Powrót na góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mali bibliotekarze

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif'
There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif'
Współpracownicy w bibliotece szkolnej
Laughing
     Bibliotekarz zdany wyłącznie na siebie niewiele może zrobić. Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany aktywem bibliotecznym. Działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołecznia młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Jest to działalność użyteczna, uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększenia czytelnictwa uczniów.
    Aktyw biblioteczny w naszej bibliotece to grupa uczennic z klasy V A (rok szkolny 2009/2010), pracujący już drugi rok i dlatego można stwierdzić, że w naszej szkole w aktywie pracują uczennice zainteresowane książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki. Dobrowolnie i chętnie uczestniczą w jej pracach.
Wykazują przy tym uzdolnienia plastyczne i aktorskie.
     Współpraca z aktywem daje wiele satysfakcji. Widzę również na co dzień ogromne zaangażowanie uczennic i wymierne efekty ich pracy. 
MALI BIBLIOTEKARZE W ZESPOLE SZKÓŁ W SKAWIE:
1. MAGDALENA DZIECHCIOWSKA
2. KAROLINA DOMIJAN
3. SANDRA BUKSA
4. KAROLINA LEŚNIAK
5.ANNA WÓCIAK
6. NATALIA GACEK
  II półrocze rozpoczniemy w zmienionym składzie, ponieważ nasze szeregi opuściła jedna uczennica. W tym miejscu pragnę podziękować uczennicy Magdalenie Dziechciowskiej za dotychczasową sumienną i systematyczną pracę na rzecz biblioteki szkolnej.
       Chęć wsparcia nas w pracy i swój czas ofiarowali bibliotece uczniowie również z klasy V A
1. DAWID CHRYC
2. TOMASZ SITARZ
3. MAREK ŻACZEK
 Życzymy Wam samych sukcesów i zadowolenia. Mamy nadzieję, że będziecie się czuć bardzo dobrze wśród nas.
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Skawie Rights Reserved.