^Powrót na góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Skawie

Projekt doradztwa edukacyjno-zawodowego

projekt

 W naszej szkole od września 2017r. dla Państwa dzieci realizowany będzie projekt z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

         W ramach tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w grupowych warsztatach edukacyjno-zawodowych oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Udział w projekcie jest bezpłatny, a po jego zakończeniu każdy uczeń biorący w nim udział otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Będzie to pierwsze doświadczenie i dokument, który uczeń będzie mógł wykazać w przyszłym podaniu o pracę.

       Osobą prowadzącą warsztaty i indywidualne konsultacje będzie pedagog szkolny – mgr Iwona Zielonka-Adamczyk, która posiada kwalifikacje doradcy zawodowego. W szkole z dniem 4 września został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, z którego zarówno uczniowie jak i Państwo mogą skorzystać i gdzie będą dostępne informacje nt. zawodów, rynku pracy, szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja dla klas II i III gimnazjum. Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość uczestniczenia w warsztatach odbywających się dwa razy w miesiącu oraz w indywidualnych konsultacjach, podczas których wspólnie z doradcą zawodowym opracują Indywidualny Plan Działania określający ich dalszą ścieżkę kariery. Regulamin rekrutacji do projektu, harmonogram konsultacji doradczych, godziny otwarcia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery będą przekazane do informacji uczniom i dostępne min. na tablicy ogłoszeń w szkole oraz stronie internetowej szkoły.

       W rekrutacji do projektu uczniowie otrzymają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy uzupełnić i podpisać. Pozostałe dokumenty wymagane w projekcie to:

-   DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby projektu)

-   FORMULARZ – ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami, uzupełnienie, podpisanie i w jak najszybszym terminie przekazanie dzieciom. Uzupełnione i podpisane dokumenty są warunkiem uczestnictwa w projekcie. Wszelkie pytania odnośnie projektu proszę kierować do mnie przez dziennik elektroniczny.

  1. Formularz zgłoszeniowy - word.icon
  2. Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie - word.icon
  3. Oświadczenie uczestnika projektu-3.04.2017 - word.icon
  4. Zakres danych osobowych - word.icon

Pedagog szkolny, doradca zawodowy

Iwona Zielonka-Adamczyk

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Skawie Rights Reserved.